Brunkman Photography - Images of Sweden From bruphoto's scanner

Ses bäst med Firefox - Best viewed with Firefox
Kontakta mig
Via e-mail:
Klicka på länken nedan
Click the link below

·········
Forum
 Posta dina frågor och synpunkter i forumet.
 Post your questions and comments in the forum.
pilForum

Cikoria
Cikoria

Kommer - Coming
readme I en ganska nära framtid planerar jag att låta den här sektionen även innehålla nyheter från min digitalkamera. I nuläget äger jag ingen dylik kamera varför jag inte kan med mer info.

In a reasonably near future I plan to let this section also contain fresh photos from my digital camera. At this point I do not own such a camera why I cannot provide more information.

Viktigt - Important!
important! Innehållet i denna sektion, såväl som andra sektioner här, är skyddat av lagen om upphovsrätt. Du får inte ta något utan tillstånd från mig!
Tack för att Du respekterar detta!

Content of this section, as well as any other section of this site, is protected by copyright laws. You may not take anything without my permission!
Thank you for respecting this!

Information

Detta är avdelningen där jag presenterar nyheter direkt (nästan) från min scanner. Det kan vara bilder, men även små förhands­tittar på projekt och dylikt. Titta gärna runt lite. Det kanske inte finns så mycket här just nu, men det kommer.
Äldre inslag (2003 - 2004) finner du längre ner på sidan.
Mycket nöje!

This is the section where I present some photos more or less fresh from the scanner. You will also be able to get small previews of projects I'm working on and a lot more. Please feel free to look around. There might not be a lot here right now, but there will be!
Older entries (2003 - 2004) can be found further down the page.
Enjoy your stay!

Innehåll - Content

icon

Kameratest!
Jag har testat en "ny" kamera!

Läs mer och se bilder från test 1>>

Läs mer och se bilder från test 2>>

Camera test!
I have tested a "new" camera!
Click the links above to go to the tests. Please note that they are entirely in Swedish.

icon

bruphoto's Roses
Under sommaren (2006) har jag tagit en stor mängd foton på olika sorters rosor. Dessa kommer under hösten (och förmodligen även vintern) att sammanställas till en ny avdelning.

bruphoto's Roses
During the summer (2006) I have taken a large number of photos of different kinds of roses. These photos will be put together and displayed in a new section of this site. The work will take place during the autumn (and most likely even the winter).

icon

Jag har nu köpt en digitalkamera! Du kan läsa mer om den och se bilder på kamerans helt egna sida!.
Till kamerans sida!>>

I have now purchased a digital camera. You can read more about it and see photos on the cameras very own page!
To the camera page!>>pilUpp

icon

December 11, 2003
Tistelfjäril - Thistle butterfly
Upp och ner - Upside down

December 09, 2003
Flygande svävare
Fångad i flykten - Caught in action

December 09, 2003
Sniglar under ytan - Snails below the sueface
Under ytan - Below the surface

icon

February 08, 2004
Dagg på ett blad - Dew on a leaf
Daggpärlor - Pearls of dew

February 06, 2004
Blommor i färg - Blossom in colour
Blommor med färg - Blossom in colour

January 31, 2004
Asfaltblommor - Blooming tarmac
Asfaltblommor - Blooming tarmac

January 31, 2004
Taggar på nyponbuske - Thorns of a dog-rose
Färggrant försvar - Colourful defence


pilUpp


Copyright © Brunkman Photography - All rights reserved

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!