content Photography 2004
Collected photos from 2004

Inledning /Introduction

Välkommen!
Fotografering 2004 är en sektion som helt handlar om min fotografering under 2004. Jag tog en hel del foton om än inte på långt när så många som under åren 2002 och 2003. De var extrema sett till antalet filmer jag tog. Min skanner blev hårt ansträngd och gav upp. Såvitt jag kan bedöma är den bortom reparation. Jag har en ny och bättre skanner nu.
På de följande sidorna finner du några gallerier, korta berättelser om några fotoutflykter jag gjorde och sist men inte minst, en sida med årets bästa bilder. Nedan följer en kort beskrivning av innehållet här på Fotografering 2004.
Mycket nöje!

Welcome!
Photography 2004 is a section all about my photography during 2004. I took a lot of photos, although not by far as many as in 2002 and 2003. Those years were extreme in the number of films taken. My scanner got seriously overworked and broke down beyond repair. At least I think so. I have new and better one now.
On the following pages (you find them all in the main menu to the right) I present some of the photos I took in 2004. There will be some galleries, short stories about some photo excursions I made and last but not least, a page with the best photos of the year. Below is a short description of the content of Photography 2004.
Enjoy!

Om innehållet /About the content

Fotoutflykter (Photo excursions)
Jag var ute ganska mycket under 2004 även om de flesta utflykter endast gick ner till Västhamnen. Där är fint att skåda sträckfågel och jag tillbringade många förmiddagar där. Men jag gjorde även andra utflykter och det är om dessa som denna sida handlar. Jag berättar lite om själva utflykten samt visar ett urval av de foton jag tog.
Note! Swedish section!

Gallerier (Galleries)
Här presenterar jag några olika gallerier med varierande antal bilder. Dessa åtföljs inte av någon text utan det är bara att klicka och titta. Ett galleri handlar om vallmoer och ett annat om väder och då främst den dåliga sorten.

Here I present some galleries containing a varying number of photos. There are no text to speak of with the photos so all there is to it is to click and view. One is about poppies and another is about weather. The bad kind mostly.

Photos of the Year (Årets bästa bilder)
På den här sidan hittar du de bästa, eller kanske snarare mest minnesvärda, bilderna från året 2004. De är indelade i några olika kategorier och varje foto presenteras med en kortare text.
Notera! Engelsk sektion!

On this page you find the best, or rather the most memorable, photos of the year 2004. They are divided into a few categories and each photo is presented with a short text.

Copyright © Brunkman Photography - All rights reserved!