bruphoto Kulla
 
Huvudmeny
G. gallinago


Larrys Graphics

Fredag 23 september 2005

Tid: 13.40 - 17.00
Väder: Sol, lätt dis, enstaka moln, 17°C, svag till måttlig vind SV

Ännu ett septemberbesök i Kulla. Det fina vädret höll i sig även om vinden hade ökat lite och dessutom vridit till sydväst. Jag kände behov av att få komma ut, och Kulla blev det närmast självklara valet. Ett val jag inte heller denna gång kom att ångra. Det kan jag för övrigt inte påminna mig att jag gjort någon gång. Jag trivs här, oavsett hur mycket eller lite jag får se.
Det blev inte ormvråk som första art den här gången. Två spravhökar visade upp sig så fort jag kommit hit. och faktiskt innan jag ens fått av mig cykelhjälmen. De kretsade över hygget invid stora vägen och gled sedan iväg åt SV. Jag hann knappt komma längre in än till första stora hygget på vänster hand innan de första ormvråkarna dök upp. Vid den numera öppna platsen efter vägens enda sväng fick jag se fler sparvhökar och ormvråkar, men även en flock på drygt trettio tofsvipor på väg västerut.
Inte oväntat var våtmarken tom på fåglar, men tre hägrar kom seglande på breda vingar och började kretsa över vattenytan på låg höjd. En av dem landade, men de andra två fortsatte kretsa en stund till innan de beslöt att pröva lyckan någon annanstans. Jag fortsatte bort till stället vid den större grusvägen och slog mig ner i gräset där. En flock på närmare femtio tofsvipor passerade på ganska hög höjd västerut.
Jag rökte en cigg och noterade i anteckningsboken vad jag sett så här långt. Flera gånger fick jag avbryta och titta på ormvråkar som dök upp. Lite senare kom även en glada följd av ett par sparvhökar. Jag valde att följa gladan. Den kom tyvärr inte så nära men det var en vacker syn ändå. Inte långt efter att den försvunnit dök en mindre falk upp kretsande på lät nedåtböjda vingar. En ung lärkfalk. Jag försökte följa den i kikaren men distraherades lite av att det dök upp några ormvråkar i bakgrunden.
Medan jag skrev in det jag sett varseblev jag en liten rovfågel över skogen. Jag hann lyfta kikaren och få en skymt av fågeln innan den som en pil dök ner i skogen. Att det var en stenfalk, och en hane, rådde det ingen tvekan om. Jag fick se lärkfalken igen och kort därpå även stenfalken. Åter igen under bara en kort period.
På vägen tillbaka såg jag en, av totalt två denna dag, nötkråka, och strax innan jag nådde fram till stora vägen kunde jag lägga två tornfalkar till listan av sedda arter.

bar
Fåglar & bilder
Nedan kan du se vilka fågelarter (och antal) jag såg under detta besök samt ett urval av de foton jag tog.

Fågelobservationer
i kronologisk ordning

Sparvhök 13 str SV
Ormvråk 19 str SV
Större hackspett 1 (hörd)
Tofsvipa 80 str V
Häger 3
Ladusvala 2 str SV
Gärdsmyg 1 (hörd)
Glada 1
Grönsiska 13
Korp 1
Lärkfalk 1 juv
Stenfalk 1 hane
Nötkråka 2
Tornfalk 2

Bilder från besöket
Se alla bilder i en slideshow!
Notera! Slideshowen öppnar i en javascript pop-up samt att Macromedia Flash player behövs!
pil Slideshow

Thumbnails Klicka för att se en större bild

Våtmarken med två hägrar cirklande ovanför  Den mindre grusvägen ut mot den större  Fältet med våtmarken  Tidigare stormhygge vid den mindre grusvägen


Copyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved