bruphoto Kulla
 
Huvudmeny
G. gallinago


Larrys Graphics

Söndag 9 oktober 2005

Tid: 09.20 - 14.30
Väder: Mest molnigt, efter kl 13 mulet och lätt regn, 14°C, svag till måttlig vind SV

Jag kom iväg tidigt precis som planerat, men vädret var inte lika fint som jag hoppats. Solen skymtade svagt genom strimmorna av moln. Vid några tillfällen bröt den nästan helt igenom. Jag körde nästan non-stop till Kulla, bara ett kortare stopp i Pålsjö backar, och undrade för mig själv vilken som skulle bli första art. Det blev inte oväntat bofink. Första rovfågeln lät inte vänta på sig. Det blev en sparvhök som kom ganska lågt och verkade inte vara på sträck. Åtminstone inte just för tillfället. Ett par nötskrikor skränade en bit bort.
Efter att ha rökt samt hängt på mig kamera och kikare började jag gå inåt. Vid stormhygget efter svängen tog jag den första pausen. En flock på dryg trettio småfåglar flög i hög fart vid träden ut mot det stora fältet. De gjorde tvära svängar ungefär som om de försökte skaka av sig en rovfågel. Jag såg dock inte till någon. Inte heller kunde jag se vad det var för fåglar. Tre omrvråkar dök upp lågt över skogen mot våtmarken och gled sakta i svängar in över björkskogshygget. De fick sällskap av ytterligare två och alla försvann de åt SV.
Jag fortsatte och kunde konstatera att det såg tomt ut i våtmarken. Borta över skogen syntes ett par, tre ormvråkar och sedan även en sparvhök. Vid våtmarken flög en flock steglits, jag räknade till fjorton, och landade i skogskanten så jag inte kunde se dem. Efter att ha rökt en cigg fortsatte jag. Den här gången vek jag av till vänster in på den större grusvägen och gick upp förbi silobyggnaden. Ett par ormvråkar syntes lågt över skogen och en flock bofinkar plockade i sig något på vägen. Sannolikt spillda frön från någon av transporterna till silot.
Ute på de stora fälten fanns förutom en större mängd råkor, kråkor och kajor även drygt trehundra tofsvipor och ett par hundra starar. Jag såg på dem en liten stund innan jag började gå tillbaka. När jag gått genom skogen och kom ut där den mindre grusvägen mynnar tog jag en paus. Strax hördes gåskackel och en flock gäss upptäcktes på väg rakt mot mig på låg höjd. Det var kanadagäss och jag räknade till tjugosex stycken. Jag började rulla en cigg men fick strax avbryta då en annan flock sågs. Dessa var mindre än gäss och flög på betydligt högre höjd. Jag räknade till femtio fåglar men kunde inte bestämma dem. De flög i ett grunt V och med ganska snabba vingslag.
Efter en liten stund fortsatte jag bort mot våtmarken. När jag var nästan framme upptäckte jag den unga rörhönan på ungefär samma ställe som igår. Nu var där även en vuxen fågel. Den höll sig dock ända inne vid kanten. Borta vid buskarna på andra sidan vattnet såg jag några steglitser flyga ner för att kalasa på tistelfrön. Jag gick bort till cykeln som jag ställt där jag brukat sitta. En tornfalk kom glidande och landade i den döda trädtoppen. Det var en hona. Hon satt kvar en stund innan hon flög bort och började ryttla över det stora fältet.
Jag gick vidare upp i skogen och vek sedan av till vänster in på en liten sidoväg. Det var länge sedan jag gått här senast. Då hade vägen lett fram till en ganska öppen plats. Det gjorde den nu också, men platsen verkade mindre ity alla träd var mycket högre nu. Jag tog några foton och rökte en cigg innan jag gick tillbaka. Efter att ha följt den större grusvägen en bit längre upp vände jag och började gå tillbaka. Dock gjorde jag en avstickare in på en sidoväg ut mot fältet öster om våtmarken. Ljudet av gäss hördes och en flock kanadagäss kom flygande lågt ute över fältet. Sannolikt samma gäss som jag sett tidigare. Solen lyste för en kort stund svagt igenom molnen.
Jag tog ett par foton innan jag återvände till grusvägen och fortsatte tillbaka ner mot fälten. Molnen drev nu åt SO och vinden hade mojnat lite. Den var dock alltjämt SV-lig. När jag kom ut ur skogen var det tämligen mörkgrått i NV. Det såg ganska hotande ut. Jag gjorde mig ingen brådska och fick se både den vuxna rörhönan och tornfalken igen. Den senare satt på en av telestolparna men lyfte när jag närmade mig. Jag dröjde bara en liten stund vid våtmarken innan jag fortsatte ner till skogen och in på den mindre grusvägen. Himlen blev allt mörkare och snart kom de första lätta regnstänken.
Det kom snart lite mer regn, men inget kraftigare. Jag tog slut filmen och stoppade ner kameran.

bar
Fåglar & bilder
Nedan kan du se vilka fågelarter (och antal) jag såg under detta besök samt ett urval av de foton jag tog.

Fågelobservationer
i kronologisk ordning

Bofink 500
Sparvhök 5
Nötskrika 3 hörda
Större hackspett 1 hörd
Ormvråk 22
Gulsparv 9
Trädlärka 1
Sånglärka 5
Steglits 14
Tofsvipa 350 rast
Stare 200 rast
Grönsiska 20
Kanadagås 26
Obest änder? 50 str V
Korp 2
Rörhöna 1 ad + 1 juv
Tornfalk 1 hona
Rödhake 1
Entita 1
Kungsfågel 4

Bilder från besöket
Se alla bilder i en slideshow!
Notera! Slideshowen öppnar i en javascript pop-up samt att Macromedia Flash player behövs!
pil Slideshow

Thumbnails Klicka för att se en större bild

Den mindre grusvägen in i området  Den större grusvägen sedd från silobyggnaden  Knäckt bok i skogen i väster  Liten sidoväg från den större grusvägen (skogen i nordost)  En liten glänta
Två exemplar av flenört  Blommande exemplar av brunört  Blandad lövskog ut mot Döshultsvägen  Äldre hygge vid den stora grusvägen  Den stora grusvägen ner mot fälten och våtmarken
Timmerstapel vid den större grusvägen  Vy över det stora fältet norr om grusvägen  Grusvägen med våtmarken  Den mindre grusvägen vid det öppna området  Kvarstående ungträd på det öppna området


Copyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved