bruphoto Kulla
 
Huvudmeny
G. gallinago


Larrys Graphics

Måndag 3 oktober 2005

Tid: 13.30 - 16.40
Väder: Sol, växlande molnighet, efter kl. 15 molnigt, god sikt, 14°C, svag vind V

Vädret var fint och jag hade sett utsträckande rovfåglar (ormvråkar och sparvhökar) i stan, så ett besök i Kulla var mer eller mindre givet. Redan i Hittarp såg jag ett tiotal ormvråkar sträcka åt V på tämligen hög höjd. Under cykelturen hade jag även sett bofinkar dra åt SV. Bofink blev också första art i Kulla tätt följd av ormvråk. Kameran hade jag som vanligt med mig, men den här gången hade jag även tagit med mitt gamla 200mm Tokina (med skruvfattning). Ett objektiv jag inte använt på över tjugo år. Nu tänkte jag testa det.
Medan jag rökte en cigg och skrev in fick jag se en blå kärrhök, hona, kretsande ta höjd. Den såg liten ut, jag tog den först för en sparvhök, men den vita övergumpen undanröjde alla tvivel. Efter att ha gått bara en liten bit in fick jag se några kungsfåglar som ivrigt sökte föda i några granar. Det var ett tag sedan jag såg sådana senast. Vid det första stormhygget fick jag se första sparvhöken ta höjd.
När jag närmade mig vägens enda sväng landade en ganska stor fågel i en gran på vänster sida. I kikaren såg jag att det var en nötskrika och att den hade ett ekollon i näbben. Jag har undrat var nötskrikorna hållit hus. Nu fick jag se en. Ungefär samtidigt upptäckte jag ett gäng ormvråkar dra åt V rakt ovanför mig. Jag räknade till sexton stycken. Det var lite svårt ity jag bara hade ett starkt begränsat synfält mellan träden på ömse sidor av vägen.
Jag fortsatte sakta fram och gjorde min sedvanliga paus vid en björkvedstapel vid det öppna området efter svängen. En ormvråk skymtade till lågt över skogen vid våtmarken. Precis när jag skulle börja rulla en cigg dök en annan rovfågel upp lite närmare. Det var en blå kärrhök och även denna gång en hona. Även en nötkråka kom flygande. Jag fick även se en järnsparv där. Det var kul och lite oväntat.
Jag fortsatte efter en stund och när jag kom ut vid fältet med våtmarken mulnade det på norrifrån. En flock flög bort över det bortre stora fältet. I kikaren såg jag att det var nötskrikor. Femton stycken. Jag hann bara sänka kikaren innan jag upptäckte en vråkskruv över den närmaste skogen. Tjugotalet ormvråkar tog hög höjd och gled sedan iväg åt V, nästan NV faktiskt. Det såg lite märkligt ut, men de hade säkert ett syfte med det.
I höjd med våtmarken tog jag upp mitt gamla Tokina-objektiv som jag med hjälp av en mellanring skruvade på kameran. Jag tog några kort där och ett par till när jag gått upp en bit i skogen. Där tog jag även en paus innan jag vände och började gå tillbaka. Det var mest bofinkar i luften men även en flock trädpiplärkor. Ett par av dem landade på teletrådarna. Även några nötskrikor visade sig vid den stora ädellövskogen.
Jag hade precis kommit in på den mindre grusvägen när jag hörde kackel av gäss. Efter lite spanande såg jag ett band av kanadagäss över ett fält i norr. Det verkade som om de landade där. Jag räknade till trettiosju fåglar, men det var nog fler. Det var lite frestande att bege sig åt det hållet för att se efter, men jag la band på mig. När jag kom till björkvedstapeln tog jag paus och rullade en cigg. Precis när den var klar upptäckte jag en flock på sexton gäss som passerat mig på låg höjd och flög ut över det stora fältet i öster. Det hördes inga läten och de verkade för små för att vara kanadagäss. Kanske var det grågäss, eller möjligen sädgäss. Det gick inte att se.
Jag skrev in vad jag sett medan jag rökte och fortsatte sedan. Vid det första stormhygget hördes plötsligt en spillkråka på nära håll, och rätt snart fick jag syn på den. Det var en hona. Den landade på en stubbe och började gå lös på den. Med jämna mellanrum stack den upp huvudet som för att se så jag inte närmade mig. Det gjorde jag inte.

bar
Fåglar & bilder
Nedan kan du se vilka fågelarter (och antal) jag såg under detta besök samt ett urval av de foton jag tog.

Fågelobservationer
i kronologisk ordning

Bofink 230 str SV
Blå kärrhök 2 honor str V
Ormvråk 63 str V
Korp 1 hörd
Kungsfågel 3
Sparvhök 1 + 1 str V
Entita 1
Nötskrika 17
Järnsparv 1
Nötkråka 2
Trädpiplärka 13
Kanadagås 37
Gärdsmyg 2
Större hackspett 1
Ringduva 7
Björktrast 8
Obest. gäss 16
Spillkråka 1 hona

Bilder från besöket
Se alla bilder i en slideshow!
Notera! Slideshowen öppnar i en javascript pop-up samt att Macromedia Flash player behövs!
pil Slideshow

Thumbnails Klicka för att se en större bild

Början av den öppna platsen där björkskogen tidigare stod  Ett solitärbi på en senblommande baldersbrå  Fältet med våtmarken  Gård bortom det stora fältet i nordost  Bredkaveldun vid våtmarken
Den större grusvägen igenom ädellövskogen


Copyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved