bruphoto Kulla
 
Huvudmeny
G. gallinago


Larrys Graphics

Söndag 13 november 2005

Tid: 11.00 - 15.20
Väder: Sol, lätt molnighet, lätt dis, 10°C, svag vind V

Efter flertalet dagar med grått, regnigt och ibland även blåsigt väder vaknade jag idag till visserligen dis men även solsken och svag västvind. Jag bestämde mig snabbt för att sticka ut. Att Kulla blev målet kändes helt naturligt. Första novemberbesöket. Jag cyklade utan någon paus och kom till Kulla prick klockan elva. De flesta träd var nu helt eller nästan helt utan löv. Annat var det ju förra gången jag var här.
Min vana trogen packade jag upp kikare och kamera medan jag rökte första ciggen. En korp blev första art för dagen tätt följd av en större hackspett som sågs landa i en grantopp en bra bit bort. Nästan samtidigt hördes även en nötskrika skräna. Jag tog ett foto av vägen in i området. Strax innan jag nådde det första, äldre, hygget fick jag se några blåmesar som tillsammans med kungsfåglar flög mellan träden nära vägen och sökte föda på grenarna. Strax därpå kom första rovfågeln, en ormvråk, glidande lågt över grantopparna.
Första pausen tog jag som vanligt vid björkvedstapeln efter svängen. Idag syntes inga omvråkar över skogen, men i ett träd en bit längre fram satt en fågel. I kikaren såg jag att det var en varfågel. En man i svart läderjacka och blå keps kom vandrande vägen fram åt det håll jag var på väg. Jag mötte honom senare en bit längre fram då han var på väg tillbaka. Han frågade om jag tittade på fåglar och berättade sedan att han sett en liten hackspett med ljust huvud. Sannolikt en mindre hackspett. Jag höll med honom om att de är ovanliga.
Våtmarken var tom på fåglar vilket inte förvånade mig nämnvärt. En flock på sextiotalet trastar, rödvinge- och taltrast kom flygande utifrån fälten och in över skogen. Strax därpå dök en sparvhök upp på låg höjd en bit bort. Jag tog ett foto av våtmarken med omnejd men han bara sänka kameran innan jag fick ta upp kikaren och titta på en rovfågel som snabbt kom rakt över mig. En pilgrimsfalk!
Jag fortsatte bort till den större grusvägen där jag stannade och tog en titt bort mot skogen i öster. Två ormvråkar flög där på tämligen låg höjd. De drog sig i svängar åt sydväst, men tog ingen höjd. Jag hann bara ut på den större grusvägen innan jag upptäckte två stora fåglar flyga åt sydväst över skogen vid fältet med våtmarken. Det var två sångsvanar. Jag såg på dem tills de försvann ur sikte och gick därefter bort till våtmarken där jag tog en paus. En ormvråk visade sig borta över skogen och när jag tittade på den i kikaren upptäckte jag en flock på femton stora fåglar flygande västerut på hög höjd. De kom aldrig nära men jag kunde se att det var grågäss.
Precis som förra gången gick jag upp en bit i skogen mot Döshultavägen där jag tog en lite längre paus och åt en av tvenne medhavda smörgåsar. Det smakade gott och avrundades med en cigg. Tre stycken ormvråkar dök upp på låg höjd och började kretsa över granarna. Det var vackert att se. Solen sken sedan en stund tillbaka och det kändes skönt om än lite kyligt i luften. Jag gick tillbaka till pausstället mitt för våtmarken och tog en kort paus där. Vinden var kylig här så jag fortsatte strax ner till ädellövskogen där jag visste det var lä.
Efter att ha svängt in på den minde grusvägen stannade jag och rullade en cigg. Medan jag rökte såg jag tre omvråkar och två sparvhökar komma tämligen lågt över fälten och flyga in över skogen åt väst. En stor flock gråsiskor kom flygande och började på sitt livliga sätt söka föda i trädtopparna. Jag fortsatte strax bort skogen vid våtmarksfältet och kunde där studera gråsiskorna på lite närmare håll.
Nästa paus tog jag vid björkvedstapeln där jag även åt den kvarvarande smörgåsen. Jag tog även ett par foton. Faktiskt såg jag endast en mindre flock gråsiskor här. De flög åt det håll jag var på väg. Jag fick se några av dem vid det första stormhygget. Det hann bli ett par foton till innan det var dags att packa ner allt för hemfärden.

bar
Fåglar & bilder
Nedan kan du se vilka fågelarter (och antal) jag såg under detta besök samt ett urval av de foton jag tog.

Fågelobservationer
i kronologisk ordning

Korp 2
Större hackspett 1
Ringduva 1
Björktrast 50
Kungsfågel 6
Ormvråk 13 (str V)
Nötskrika 2 hörda
Varfågel 1
Gärdsmyg 1 hörd
Nötväcka 2 hörda
Gråsiska 40
Rödvingetrast 35
Taltrast 25
Sparvhök 4 (str V)
Pilgrimsfalk 1
Sångsvan 2 (str SV)
Grågås 15 str V
Entita 2
Grönsiska 15

Bilder från besöket
Se alla bilder i en slideshow!
Notera! Slideshowen öppnar i en javascript pop-up samt att Macromedia Flash player behövs!
pil Slideshow

Thumbnails Klicka för att se en större bild

Vägen vid den öppna platsen  Slutet av stormhygget vid den öppna platsen  Nyligen upprensad bäck  Vy över våtmarken och fältet  Den mindre grusvägen ut mot den större
Våtmarkens stilla vattenspegel  Den större grusvägen  Solsken över den större grusvägen och fälten  Fältvägen  Fältet öster om våtarken och en gård
Den mindre grusvägen med ett par besökare  Fältet och en gård norr om den större grusvägen  Ännu en vy över våtmarken  Den mindre grusvägen genom den öppna platsen  Den mindre grusvägen vid det första hygget


Copyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved