bruphoto Kulla
Huvudmeny
G. gallinago


Larrys Graphics

Inledning
Mina besök i Kulla Gunnarstorp har under årens lopp blivit tämligen många. Exakt antal kan jag inte säga, men det är ingen överdrift att påstå att jag besökt området mist en gång varje år. Med tanke på att det första noterade besöket var 1970 skulle det, med ett besök per år innebära trettiofem besök. Det verkliga antalet torde dock ligga på mångdubbelt fler. Bara i år (2005) har jag, så här långt, gjort ett halvdussin besök.

De flesta besök har gjorts endera under våren/försommaren eller hösten, men jag har varit här även på sommaren och några gånger på vintern. Ett av de allra första vinterbesöken var med Fältbiologerna på sjuttiotalet. Jag minns inte vilket år det var, bara att vi såg en kungsörn. En härlig syn.

Om besöken
Jag har gått igenom mina obsböcker och plockat ut ett litet antal av de besök jag gjort i Kulla. De är, som jag nämnt, tämligen många och för att hålla det hela inom rimliga gränser har jag bara valt att ta med besök som på ett eller annat sätt är speciella. Det kan vara något som setts eller hänt, eller något annat som gör att just det besöket skiljer sig från mängden.
Bläddrandet i obsböckerna har väckt många hågkomster från tider som flytt, men även manat till eftertanke. Jag har glömt mycket och obsplatser som då tedde sig naturliga framstår idag som mer eller mindre dunkla och svårbegripliga. De tidiga obsböckerna, som följde med ut, är ganska medfarna och fläckade av kaffe, men den grå blyertstexten är förvånansvärt välbevarad.
Jag hoppas att du ska kunna få ut något av de korta, ibland mycket korta, beskrivningarna. Kanske har du varit i Kulla och känner igen dig. Eller så kanske läsningen väcker en lust att besöka området. Oavsett vad önskar jag dig mycket nöje.

Notera! Samtliga länkar nedan öppnar i javascript pop-ups! Om du använder Internet Explorer 6 kan dessa bli blockerade. Håll i så fall Ctrl nertryckt och klicka på länken en gång till.

1970-talet: (7 notervärda besök) Läs här »
1980-talet: (6 notervärda besök) Läs här »
1990-talet: (5 notervärda besök) Läs här »
2000 - 2004: (6 notervärda besök) Läs här »

Copyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved