Brunkman Photography - Images of Sweden From my camera
Ses bäst med Firefox - Best viewed with Firefox
Kontakta mig
Via e-mail:
Klicka på länken nedan
Click the link below


Viktigt - Important!
important! Innehållet i denna sektion, såväl som andra sektioner här, är skyddat av lagen om upphovsrätt. Du får inte ta något utan tillstånd från mig!
Tack för att Du respekterar detta!

Content of this section, as well as any other section of this site, is protected by copyright laws. You may not take anything without my permission!
Thank you for respecting this!

Arkivet - The Archive!
archive Här i arkivet hittar du tidigare sidor. Alla bilder finns givetvis kvar. Notera att de öppnar i pop-ups och därför ser lite annorlunda ut.

In the archive you find earlier pages. All photos are of course still there. Please note that they open in pop-ups and therefore look slightly different.Information

I den här sektionen kan du läsa om mina framsteg (och bakslag) med att lära mig behärska den nya kameran. En Canon PowerShot S3 IS. Min allra första digitalkamera. Du kan också se foton jag tar med den. Allt är presenterat månadsvis. Tidigare månader / sidor placeras i arkivet (i högerkolumnen).
Mycket nöje!

In this section you can read about my progress (and draw-backs) in learning to master the new camera. A Canon PowerShot S3 IS. My very first digital camera. You can also see photos I take with it. Everything is presented monthly. Earlier months / pages are placed in the archive (in the right column).
Enjoy your stay!

 Bilder från månaden | Photos from the month >   OBS! Pop-up!February 2007

Porlande vatten
Porlande vatten - Bubbling waters - Fotot taget 2007-02-03

pilUpp


Copyright © Brunkman Photography - All rights reserved