thmubs Brunkman Photography - Images of Sweden
Året i bilder

Maj månad
Den första riktiga värmeböljan brukar komma i maj, främst mot slutet av månaden. Visst blev det ganska så varmt i maj även i år, men någon värmebölja vill jag inte kalla det. Temperaturen nådde över femton grader, men så högt som till tjugogradersstrecket kom den aldrig.

Normalt sett är maj den månad då jag är som mest produktiv med min kamera. Så icke i år. Jag företog endast en utflykt på egen hand och den gick till Kulla Gunnarstorp. Min kompis och jag gjorde även en kvällsutflykt till Örby ängar för att han skulle få spela in bl a näktergal. Det fick han, men fick även en hel del andra (o)ljud "på köpet". Nå, det var en skönt tur vi gjorde och vädret var gynnsamt med svag vind och skön temperatur.

Månadens bilder
Kulla Gunnarstorp  1 maj

Krokus Besök i Kulla
Mycket hade förändrats i Kulla efter januariorkanen Gudruns framfart. Några nya hyggen hade bildats och gav området en delvis helt ny "look".

Bilden: Två böjda björkar i ett orkanhygge.


Copyright © Brunkman Photography - All rights reserved!